"Právník je tím, čím se zákony marně
snaží být - srozumitelnou mapou práv
a povinností občana."

JUDr. Jana Klimentová

JUDr. Jana Klimentová

právo směnečné
vymáhání pohledávek
trestní právo
obchodní právo
Mgr. Lucie Kindlmannová

Mgr. Lucie Kindlmannová

občanské právo
problematika bytů, nebytových prostor a správy domů
trestní právo
exekuční řízení
JUDr. Sandra Linkeová

JUDr. Sandra Linkeová

občanské právo a obchodní právo
správní právo
právo životního prostředí (se zaměřením na proces EIA)
stavební právo
JUDr. Tomáš Richtr

JUDr. Tomáš Richtr

občanské právo
obchodní právo, právo obchodních korporací právo obecního a krajského zřízení, veřejné zakázky
JUDr. Eva Nekolná

JUDr. Eva Nekolná

právní vztahy k nemovitostem a bytům
prohlášení vlastníka, smlouvy o výstavbě
rodinné právo
JUDr. Jiří Urban

JUDr. Jiří Urban

problematika bytů, nebytových prostor a správy domů
dědické právo
autorské právo
nekalá soutěž, právo nehmotných statků, ochranné známky
JUDr. Martin Solil

JUDr. Martin Solil

trestní právo
občanské a obchodní právo
zdravotní právo
právo duševního vlastnictví
právní vztahy k nemovitostem
JUDr. Ivan Solil

JUDr. Ivan Solil

trestní právo
občanské právo
právo obecního a krajského zřízení
správní právo
KONTAKT

Advokátní kacelář - Solil, Linke, Richtr a spol.
Vodičkova 41/39, 110 00 Praha 1
tel.: +420 224 152 015   fax.: +420 224 152 018
email:
Pobočka Slaný
Komenského nám. 37, 274 01 Slaný
tel.: +420 312 522 204   fax.: +420 312 520 772
email: